Smlouva o půjčce - základ každé půjčky

Při sjednávání jakékoliv půjčky, bankovní či nebankovní, musí být stvrzena dobrovolná vůle obou stran podpisem a to ve formě smlouvy. Tato smlouva jako důležitý dokument musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a detaily o půjčce. V jejím znění musí být kdo komou půjčku poskytuje, jakou částku a na jak dlouho, případné důsledky nesplácení a následné kroky pro dostání závazků.

smlouva

Srozumitelná půjčka

Smlouva o půjčce by měla být krátká a výstižná, tak aby byla přijatelná pro obě strany. Poskytovatel by měl uvést všechny důležité okolnosti transparentně a srozumitelně pro každého, kdo o půjčku žádá. Někteří neseriozní poskytovatelé zneužívají neznalost zákonů některých lidí a předkládají smlouvy o několika desítkách stran, které jsou psány právnickou, těžko srozumitelnou mluvou pro obyčejné lidi. Ty mohou tápat a z neznalosti tuto podezřelou smlouvu podepíší, čímž si často zadělají na problém. Po uzavření smlouvy by se klient neměl dočkat žádného překvapení v podobě registračních nebo jiných skrytých poplatků.

Vzory smluv

Na internetu jsou volně dostupné vzory smluv, i ty o půjčce. Je dobré se s takovými smlouvami aspoň rámcově seznámit. Přečíst si, co by měly obsahovat a no co si v nich dát pozor. Pokud už budete v situaci, kdy je pro vás vyřízení půjčky nezbytné, vždy si smlouvu před podpisem pozorně přečtěte, na nejasnosti v ní upozorněte a nechte si vše vysvětlit. Pokud k vám poskytovatel půjčky nebude vstřícný, obraťte se na právníka nebo nějakou poradnu, která se tímto zabývá a rady poskytne bezplatně.

Co musí smlouva o půjčce obsahovat

Upřesnění smluvních stran:

Smlouva by měla začínat odstavcem o těch, kteří půjčku uzavírají. Na jedné straně je věřitel neboli zapůjčitel, který půjčku poskytuje a na druhé straně je ten, co si půjčuje a tím dlužník nebo jinak vypůjčitel. Ve smlouvě musí být uvedena celá jména včetně adresy trvalého bydliště a rodného čísla, popř. název firmy, sídlo, IČ a DIČ.

Předmět smlouvy:

Ve smlouvě musí být podrobně napsán předmět smlouvy a to je závazek věřitele, že půjčí dlužníkovi finanční sumu za určitých podmínek. Dlužník se podpisem smlouvy zavazuje, že půjčku za takových podmínek splní. To za jaký úrok či poplatek je na věřiteli a na dlužníkovi je, zda s takovými podmínkami bude souhlasit a stvrdí je svým podpisem.

Datum vložení: 1.2. 2016

5000 Kč

PŮJČKA IHNED NA ÚČET?

Rychlá a nenáročná malá půjčka, kterou můžete získat za pár minut. Půjčka ihned na účet může být vaše už do 5 minut.

Paní

PŮJČKA BEZ REGISTRU

Jak získat půjčku bez registru? Jaké máte možnosti, pokud máte záznam v registru dlužníků? Půjčka může být dostupná i Vám.

kolektiv

NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Lidé s nižší bonitou získají půjčku spíše u nebankovních společností, než v bance. Nebankovní půjčka je jednodušší a dostupnější než půjčka v bance.